Hrvatski jezični portal

dokùment

dokùment m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N dokument
G dokumenta
D dokumentu
A dokument
V dokumente
L dokumentu
I dokumentom
množina
N dokumenti
G dokumenata / dokumenta
D dokumentima
A dokumente
V dokumenti
L dokumentima
I dokumentima
Definicija
1. a. pov. isprava, povelja (ob. se čuva u arhivu) b. službeni papir koji se može koristiti kao dokaz ili informacija
2. inform. spis pohranjen na kompjuterskom hard-disku u obliku jednog fajla
Etimologija
lat. documentum: primjer (kao upozorenje) ≃ docēre: podučavati