Hrvatski jezični portal

dȍlje (I)

dȍlje (I) pril.

Definicija
niže od neke ravnine koja se zamišlja kao srednja ili od ravnine na kojoj se stoji, opr. gȍre
Frazeologija
dolje! negodovanje prema kome na položaju ili na vlasti (sa željom da se smijeni i sl.);
(tamo) dolje o krajevima na jugu (prema mjestu gdje se govori), koji leže južno, u pravcu juga [kad ćeš dolje? = na more, u Dalmaciju, opr. gore];
gore-dolje, v. gȍre ⃟;
oni dolje niži u hijerarhiji
Etimologija
✧ vidi dȏl