Hrvatski jezični portal

vlȃs

vlȃs ž 〈I -i, G mn vlásī〉

Izvedeni oblici
jednina
N vlas
G vlasi
D vlasi
A vlas
V vlasi
L vlasi
I vlasju / vlasi
množina
N vlasi
G vlasi
D vlasima
A vlasi
V vlasi
L vlasima
I vlasima
Definicija
1. nit kose
2. predivo vune, kudjelje i sl. sastavljeno od dugih vlakana
Frazeologija
na vlas isti posve jednak, potpuno sličan, jednak, sličan;
nije mu pala ni vlas s glave nije mu se ništa loše dogodilo, nije stradao;
ni za vlas nimalo;
za vlas umalo, malo je nedostajalo
Etimologija
prasl. *volsь (stsl. vlasъ, rus. vólos, polj. włos)