Hrvatski jezični portal

vládati

vládati (se) nesvrš.prez. vlȃdām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
vladati
 
prezent
jednina
1. vladam
2. vladaš
3. vlada
množina
1. vladamo
2. vladate
3. vladaju
 
futur
jednina
1. vladat ću
2. vladat ćeš
3. vladat će
množina
1. vladat ćemo
2. vladat ćete
3. vladat će
 
imperfekt
jednina
1. vladah
2. vlada
3. vlada
množina
1. vladasmo
2. vladaste
3. vladaše
 
perfekt
jednina
1. vladao sam
2. vladao si
3. vladao je
množina
1. vladali smo
2. vladali ste
3. vladali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam vladao
2. bio si vladao
3. bio je vladao
množina
1. bili smo vladali
2. bili ste vladali
3. bili su vladali
 
imperativ
jednina
2. vladaj
množina
1. vladajmo
2. vladajte
 
glagolski prilog sadašnji
vladavši
 
glagolski pridjev aktivni
vladao, vladala, vladalo
vladali, vladale, vladala
Definicija
1. () a. upravljati državom ili organizacijom sličnom državi b. imati vlast nad kim ili čim
2. (čim) a. isticati se, dominirati [tišina vlada morem] b. baratati, rukovati, znati upotrebljavati [vladati znanjem; vladati oružjem] c. širiti se, biti raširen, harati (o bolestima) [vlada gripa]
3. (se) a. ponašati se b. upravljati se, ravnati se prema čemu
Onomastika
Vlàdimīr m. os. ime (narodno); isto: v. Vlàdislav, Vlàdivōj, Vlàstimīr; hip.: Vlàdan, Vládo, Vlȁtko; ž. os. imena (narodna): Vlàdimira, Vlàstimira; hip.: Vlȁtka, Vlásta
pr.: Lȁtković (440, Pokuplje), Vladánović (Omiš, Split), Vlàdava (Zagreb, Split), Vlàdetić (180, Donji Lapac, Slavonija, Glina), Vládić (760, I Slavonija, Banovina, Zagreb, Makarska), Vlàdika (Našice, Rijeka, Zadar), Vlàdilo (Rijeka, Brač, Buje), Vlàdimīr (250, Metković, Ploče, Požega, Dubrovnik), Vladisávljević (190, Županja, Slavonija), Vlàdislavić (250, Brač, sred. Dalmacija), Vlàdislović (Rijeka, Nova Gradiška), Vladíšković (Poreč, Pula), Vlȃdova (Sinj, sred. Dalmacija, Osijek), Vlȃdović (280, Split, sred. Dalmacija, Zadar, Ðakovo, Sinj), Vlàdušić (210, Split, Banovina, Novska, Križevci), Vlaisávljević (900, Otočac, Slavonija, Korenica, Ogulin), Vlajsávljević (Nova Gradiška, Banovina), Vlàjsović (Kutina, Zagreb, Osijek), Vlàsnović (Zadar), Vlȁtko (Korčula, Dubrovnik), Vlȁtković (370, Zadar, Ploče, Donji Lapac, Banovina)
top. (naselja): Vlàdisovo (Nova Gradiška, 52 stan.), Vlàislav (Koprivnica, 243 stan.), Vlȁtkovac (Požega, 151 stan.)
Etimologija
prasl. *voldati (bjrus. valodać, polj. włodać), lit. veldėti ← ie. *wel-dh- (lat. valēre: vrijediti, njem. walten: vladati)