Hrvatski jezični portal

vȉtālan

vȉtālan prid.odr. -lnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N vitalan
G vitalna
D vitalnu
A vitalna / vitalan
V vitalni
L vitalnu
I vitalnim
množina
N vitalni
G vitalnih
D vitalnim / vitalnima
A vitalne
V vitalni
L vitalnim / vitalnima
I vitalnim / vitalnima
 
srednji rod
jednina
N vitalno
G vitalna
D vitalnu
A vitalno
V vitalno
L vitalnu
I vitalnim
množina
N vitalna
G vitalnih
D vitalnim / vitalnima
A vitalna
V vitalna
L vitalnim / vitalnima
I vitalnim / vitalnima
 
ženski rod
jednina
N vitalna
G vitalne
D vitalnoj
A vitalnu
V vitalna
L vitalnoj
I vitalnom
množina
N vitalne
G vitalnih
D vitalnim / vitalnima
A vitalne
V vitalne
L vitalnim / vitalnima
I vitalnim / vitalnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N vitalni
G vitalnog / vitalnoga
D vitalnom / vitalnome / vitalnomu
A vitalnog / vitalni
V vitalni
L vitalnom / vitalnome / vitalnomu
I vitalnim
množina
N vitalni
G vitalnih
D vitalnim / vitalnima
A vitalne
V vitalni
L vitalnim / vitalnima
I vitalnim / vitalnima
 
srednji rod
jednina
N vitalno
G vitalnog / vitalnoga
D vitalnom / vitalnome / vitalnomu
A vitalno
V vitalno
L vitalnom / vitalnome / vitalnomu
I vitalnim
množina
N vitalna
G vitalnih
D vitalnim / vitalnima
A vitalna
V vitalna
L vitalnim / vitalnima
I vitalnim / vitalnima
 
ženski rod
jednina
N vitalna
G vitalne
D vitalnoj
A vitalnu
V vitalna
L vitalnoj
I vitalnom
množina
N vitalne
G vitalnih
D vitalnim / vitalnima
A vitalne
V vitalne
L vitalnim / vitalnima
I vitalnim / vitalnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N vitalniji
G vitalnijeg / vitalnijega
D vitalnijem / vitalnijemu
A vitalnijeg / vitalnijega
V vitalniji
L vitalnijem / vitalnijemu
I vitalnijim
množina
N vitalniji
G vitalnijih
D vitalnijim / vitalnijima
A vitalnije
V vitalniji
L vitalnijim / vitalnijima
I vitalnijim / vitalnijima
 
srednji rod
jednina
N vitalnije
G vitalnijeg / vitalnijega
D vitalnijem / vitalnijemu
A vitalnije
V vitalnije
L vitalnijem / vitalnijemu
I vitalnijim
množina
N vitalnija
G vitalnijih
D vitalnijim / vitalnijima
A vitalnija
V vitalnija
L vitalnijim / vitalnijima
I vitalnijim / vitalnijima
 
ženski rod
jednina
N vitalnija
G vitalnije
D vitalnijoj
A vitalniju
V vitalnija
L vitalnijoj
I vitalnijom
množina
N vitalnija
G vitalnijih
D vitalnijim / vitalnijima
A vitalnije
V vitalnije
L vitalnijim / vitalnijima
I vitalnijim / vitalnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najvitalniji
G najvitalnijeg / najvitalnijega
D najvitalnijem / najvitalnijemu
A najvitalnijeg / najvitalnijega
V najvitalniji
L najvitalnijem / najvitalnijemu
I najvitalnijim
množina
N najvitalniji
G najvitalnijih
D najvitalnijim / najvitalnijima
A najvitalnije
V najvitalniji
L najvitalnijim / najvitalnijima
I najvitalnijim / najvitalnijima
 
srednji rod
jednina
N najvitalnije
G najvitalnijeg / najvitalnijega
D najvitalnijem / najvitalnijemu
A najvitalnije
V najvitalnije
L najvitalnijem / najvitalnijemu
I najvitalnijim
množina
N najvitalnija
G najvitalnijih
D najvitalnijim / najvitalnijima
A najvitalnija
V najvitalnija
L najvitalnijim / najvitalnijima
I najvitalnijim / najvitalnijima
 
ženski rod
jednina
N najvitalnija
G najvitalnije
D najvitalnijoj
A najvitalniju
V najvitalnija
L najvitalnijoj
I najvitalnijom
množina
N najvitalnija
G najvitalnijih
D najvitalnijim / najvitalnijima
A najvitalnije
V najvitalnije
L najvitalnijim / najvitalnijima
I najvitalnijim / najvitalnijima
Definicija
1. koji je pun života, životne snage; otporan [vitalan starac]
2. koji je prijeko potreban za život; bitan, važan, životvoran [vitalan problem]
Sintagma
vitalna statistika sociol. grana statistike koja se bavi svim događajima u životu ljudi (rođenje, smrt, sklapanje brakova i dr.); statistika o prirodnom kretanju stanovništva;
vitalni centri anat. autonomni centri što upravljaju funkcijama neophodnim za održavanje života koje su neovisne o voljnoj kontroli; dišni i vazomotorni centar u produženoj moždini;
vitalni indeks sociol. u demografiji označava odnos broja rođenih prema broju evidentiranih smrtnih slučajeva za isto vrijeme;
vitalni kapacitet fiziol. količina zraka koja se može izdahnuti nakon najvećeg udisaja
Onomastika
Vìtal m. os. ime, rij., usp. Živko
pr.: Vitáić (Omiš, Split), Vitȃli (Hvar, S i sred. Dalmacija), Vìtaljić (150, Vis, Split, Zadar)
top. (naselja): Vìtaljica (Boka), Vìtaljina (Dubrovnik, 300 stan.)
Etimologija
lat. vitalis ← vita: život