Hrvatski jezični portal

vȉdjeti

vȉdjeti (koga, što) dv.prez. vȉdīm, imp. vȉdi, pril. sad. vȉdēći, pril. pr. vȉdjēvši, prid. rad. vȉdio, prid. trp. vȉđen, gl. im. vȉđēnje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
vidjeti
 
prezent
jednina
1. vidim
2. vidiš
3. vidi
množina
1. vidimo
2. vidite
3. vide
 
futur
jednina
1. vidjet ću
2. vidjet ćeš
3. vidjet će
množina
1. vidjet ćemo
2. vidjet ćete
3. vidjet će
 
imperfekt
jednina
1. vidjeh
2. vidje
3. vidje
množina
1. vidjesmo
2. vidjeste
3. vidješe
 
aorist
jednina
1. vidjeh
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. vidio sam
2. vidio si
3. vidio je
množina
1. vidjeli smo
2. vidjeli ste
3. vidjeli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam vidio
2. bio si vidio
3. bio je vidio
množina
1. bili smo vidjeli
2. bili ste vidjeli
3. bili su vidjeli
 
imperativ
jednina
2. vidi
množina
1. vidimo
2. vidite
 
glagolski prilog sadašnji
vidjevši
 
glagolski prilog prošli
vidjevši
 
glagolski pridjev aktivni
vidio, vidjela, vidjelo
vidjeli, vidjele, vidjela
 
glagolski pridjev pasivni
viđen, viđena, viđeno
viđeni, viđene, viđena
Definicija
1. reagirati (na što) osjetilom vida, primjećivati, opažati očima, zapaziti, zapažati očima
2. sresti koga, naći se s kim
3. razg. uvidjeti, uviđati, razab (i)rati, shvatiti, shvaćati [vidim da ima pravo]
4. pregledati, ispitati [vidiš li grešku?]
5. iskusiti, preživjeti, prepatiti (radost, muke)
6. predvidjeti
7. () posjedovati osjetilo vida, moći gledati
Frazeologija
e da vidiš (u prkosu) ipak, baš;
htio bih vidjeti (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili nakon izlaganja) u zn. nemoguće je, to još nismo vidjeli, to bi bilo prvi put, znam da tako nešto neću vidjeti [A: Da meni dadu da odlučim ja bih sve sredio za tili čas B: Htio bih vidjeti];
ima se što vidjeti zbiva se nešto neočekivano, nešto veliko;
imaš ga (je i sl.) što vidjeti naočit (a) je, lijep (a) je;
jesi vidio! (u dijaloškoj situaciji na riječi nekoga trećega ili u situaciji kad se što dogodi u zn. čuđenja, upozorenja na što ili da se potvrđuje ono što se očekivalo);
nema ga što vidjeti sitan je, nejak je;
ne mogu ga očima vidjeti odvratan mi je, mrzak mi je;
ne mogu ga vidjeti živog ne mogu ga (ne možeš ga itd.) sažvakati, v. sažvakati ⃟;
ne vidi se ni prst (prsta) pred okom (nosom) ništa se ne vidi;
ne vidjeti dalje od nosa ne razlučivati jasne stvari;
ne vidjeti više bijela dana ne živjeti više, ne ostati živ;
sad ga vidiš, sad ga ne vidiš 1. u šali i izvođenju trikova brzom manipulacijom 2. za onoga tko nestaje kad je potreban, pri varanju;
tko je to vidio! je li još tko vidio;
to svijet još nije vidio! nitko to ne radi, toga nigdje nema (za nešto nepoželjno);
tu (na tome) da se vidimo (nakon opisa okolnosti ili uvjeta u kojima se što zbiva ili prema kojima se ocjenjuje) [Da bijela košulja ide uz plavo odijelo to svatko zna. Ali trule višnje, pustinjski pijesci, neveni i dragoljubi, tu da se vidimo! na tome se okušajmo, tu neka se pokaže tko ima ukusa];
vidi (vidim, vidiš itd.) a neće da vidi (u situaciji kad netko očito izbjegava da se suoči sa činjenicama koje su mu jasne i u koje ima uvid) [A: Znaju li roditelji da kći slabo uči? B: Oni sve vide ali neće da vide]; zatvara oči (pred činjenicama), oglušuje se, zabada glavu u pijesak, pravi se nevješt, pravi se lud;
vidi..., da (neka reg.) vidim (u želji da se bilo kojim osjetilom što provjeri, ocijeni ili da se odrede svojstva čega ili kao poziv da se to učini) [vidi kakvo je ovo vino; da vidim (neka vidim, reg.) kakvo je (vino)]; u situaciji kad se želi vidjeti boja, osjetiti okus, aroma itd.;
vidite (prva riječ u izlaganju, koja služi govorniku da dobije na vremenu za ono što misli reći ili da uspostavi na taj način kontakt s onim koji sluša) = vidiš (ako govornik daje sugovorniku »ti«);
vidi ti njega (nju)! uzvik blaga prijekora ili ugodna iznenađenja;
vidi ti to, vidi sad ovo 1. kad se govornik iznenadi jer je nešto ugledao što nije očekivao 2. iron. kad tko izaziva nevjericu svojim novim stavom, mišljenjem ili uvjerenjem; gle; gle, gle!, gle ti njega!;
vidi, vidi! uzvik čuđenja ili odobravanja onoga što se priča ili što se upravo događa;
vidjeti dno (čaši) isprazniti čašu, piće;
vidjeti iz svoje ruke (u izražavanju djece razlika prema »pokazati«) [daj da vidim iz svoje ruke = daj mi tako da uzmem u ruku (kad postoji bojazan da bi onaj koji dobije u ruku mogao prisvojiti)];
vidjeti jasno kao na dlanu odlično vidjeti, shvatiti;
vidjeti predstavu razg. biti na predstavi;
vidjeti skroz naskroz (koga) shvatiti dobro koga, njegove namjere, postupke;
vidjeti sve zvijezde (poslije udarca) vidjeti svjetlace pred očima;
vidjeti svijeta putovati u strane zemlje;
vidjeti svoga boga dobiti zasluženu kaznu (u prijetnji);
vidjeti svojim očima, rođenim (vlastitim) očima na svoje oči, na svoje vlastite oči posve izvjesno vidjeti;
vrag me (te itd.) ne vidi, v. vrag ⃟;
živi bili pa vidjeli kad-tad uvjerit ćeš/ćete se u to
Etimologija
✧ vidi vȋd