Hrvatski jezični portal

vìkend (II)

vìkend (II) prid.

Definicija
koji se odnosi na vikend [vikend-gradnja; vikend-kuća; vikend-naselje; vikend-poslovi]
Sintagma
vikend-turist turist koji se javlja kao gost samo za vikend;
vikend-vozač 1. koji vozi rijetko, ob. samo vikendom 2. pren. koji je nedovoljno pouzdan, nepouzdan nedjeljni turist/vozač