Hrvatski jezični portal

vȋda

vȋda ž

Definicija
reg. zavrtanj, vijak, šaraf; vidun
Etimologija
tal.