Hrvatski jezični portal

via1

via1 (izg. vȉa) pril.

Definicija
razg. preko, putem [idemo u Split via Knin]
Sintagma
via facti (izg. via fȁkti) samim činom; samo po sebi; samo od sebe;
via gratiae (izg. via grȃcie) putem milosti; ljubaznošću;
via iuris (izg. via jẉris) pravnim putem
Etimologija
lat.: put