Hrvatski jezični portal

violína

violína ž

Izvedeni oblici
jednina
N violina
G violine
D violini
A violinu
V violino
L violini
I violinom
množina
N violine
G violina
D violinama
A violine
V violine
L violinama
I violinama
Definicija
glazb. gudaći instrument, solistički orkestralni i komorni instrument sopranskog registra; gusle
Sintagma
prva violina 1. violina koja vodi u orkestru 2. pren. onaj koji ima glavnu riječ u čemu
Etimologija
tal. violino