Hrvatski jezični portal

vìola

vìola ž

Izvedeni oblici
jednina
N viola
G viole
D violi
A violu
V violo
L violi
I violom
množina
N viole
G viola
D violama
A viole
V viole
L violama
I violama
Definicija
glazb.
1. pov. srednjovjekovni gudaći instrument; vihuela, vielle
2. altovski gudaći instrument sličan violini, mekana zvuka, tamnijeg od violinskog, u gudačkom sastavu po opsegu između violine i violončela
Sintagma
viola alta (izg. viola ȁlta) viola s većim korpusom, konstruirana u 18. st.;
viola bastarda (izg. viola bastȁrda) nešto manja verzija viole da gamba, raširena 16—18. st.;
viola da braccio (izg. viola da brȁčo) obitelj gudaćih instrumenata koji imaju oblik violine i drže se u ruci, raširena 16—18. st.;
viola da gamba (izg. viola da gȁmba) obitelj gudaćih instrumenata, raširena od kraja 15—18. st., pri sviranju držala se među nogama (poput violončela);
viola d̕amore (izg. viola d̕amȏre) gudaći instrument sličan violi raširen u 17. i 18. st.;
viola tenore (izg. viola tenȏre) gudaći instrument iz obitelji viola da braccio, većih dimenzija;
viola pomposa (izg. viola pompȏza) gudaći instrument iz obitelji viola da braccio, izgrađen u 18. st.
Etimologija
tal.