Hrvatski jezični portal

tȋsak

tȋsak m 〈G -ska, N mn -sci, G tȉsākā〉

Izvedeni oblici
jednina
N tisak
G tiska
D tisku
A tisak
V tišče / tisku
L tisku
I tiskom
Definicija
1. tehnika umnažanja rukopisa i drugih predložaka
2. ono što je tiskano radi tekućeg obavještavanja (novine) [dnevni tisak; otići u tisak; sitni tisak]; štampa
3. tijesak
Sintagma
sloboda tiska zakonom zajamčena sloboda izražavanja misli pisanjem i objavljivanjem;
žuti tisak razg. publ. naziv za novine koje izborom tema i načinom pisanja podilaze čitalačkoj publici sklonoj senzacijama