Hrvatski jezični portal

tìrē

tìrē (tirȇ) m 〈G tirèa〉

Definicija
1. gram. crtica kao pravopisni znak (-)
2. glazb. a. u literaturi za gudaće instrumente upućuje da određeni ton treba izvesti potezanjem gudala od žabice prema vrhu b. upozorenje orguljašu da treba primijeniti određeni registar
Etimologija
fr. tiret