Hrvatski jezični portal

tirànija

tirànija ž

Izvedeni oblici
jednina
N tiranija
G tiranije
D tiraniji
A tiraniju
V tiranijo
L tiraniji
I tiranijom
množina
N tiranije
G tiranija
D tiranijama
A tiranije
V tiranije
L tiranijama
I tiranijama
Definicija
1. pol. vladavina tirana a. izvorno, okrutna diktatura u malim antičkim državama b. pren. pol. općenito, samodržačka okrutna vladavina
2. razg. tiranski postupak; nasilje, okrutnost, ugnjetavanje, zlostavljanje