Hrvatski jezični portal

téža

téža ž

Izvedeni oblici
jednina
N teža
G teže
D teži
A težu
V težo
L teži
I težom
množina
N teže
G teža
D težama
A teže
V teže
L težama
I težama
Definicija
fiz. privlačna sila Zemlje (i drugih nebeskih tijela); gravitacija [sila teže]