Hrvatski jezični portal

bȍk1

bȍk1 m 〈N mn bòkovi〉

Definicija
1. anat. dio tijela od rebara do kuka
2. strana, postrani dio a. broda [Barbara bješe bijela boka] b. brda; obronak, padina c. veće vojne jedinice u borbenom rasporedu [napad s boka; napasti s boka]
Frazeologija
iz oka iz boka, s oka s boka na svaki način željeti što postići;
stajati uz bok (kome) pomagati, biti oslonac, biti desna ruka;
stati uz bok (kome) izjednačiti se, moći se mjeriti po dobrim osobinama
Etimologija
prasl. *bokъ (rus., polj. bok) ? ≃ lat. baculum: štap