Hrvatski jezični portal

tercio

tercio (izg. tȇrsio) m

Definicija
pov. osnovna jedinica španjolske vojske u 16. i 17. st.
Etimologija
šp.