Hrvatski jezični portal

bȏr2

bȏr2 m

Izvedeni oblici
jednina
N bor
G bora
D boru
A bora
V bore
L boru
I borom
množina
N borovi
G borova
D borovima
A borove
V borovi
L borovima
I borovima
Definicija
kem. element (simbol B, atomski broj 5), postoji u dvije alotropske modifikacije: amorfan i u obliku kristala vrlo velike tvrdoće
Etimologija
nlat. borum ← arap. būraq ← perz. būrah