Hrvatski jezični portal

turbo-

turbo-

Definicija
kao prvi dio imeničkih i pridjevskih riječi znači da drugi dio riječi
1. radi na turbinski pogon [turbo-kompresor; turbo-avion]
2. žarg. izvodi brze kretnje, da se brzo kreće, da radi pojačano, da se žuri, da je posebne kvalitete i sl. [turbo-momak; turbo-tulum]
Etimologija
lat. turbo: vrtlog, vihor, sukljanje dima