Hrvatski jezični portal

Tùrkmēn

Tùrkmēn ž (Tùrkmēnka ž) 〈N mn Turkméni〉

Definicija
1. a. stanovnik ili državljanin Turkmenije b. pripadnik turkmenskog naroda
2. (mn) etn. narod JZ oguske grane turkijskih naroda, o. 4,6 mil. pripadnika (žive u Turkmenistanu, Iranu, Uzbekistanu, Afganistanu, Iraku, Turskoj)