Hrvatski jezični portal

tòtāl (II)

tòtāl (II) (totȃl) pril.

Definicija
razg. totalno, ob. u frazi kojom se želi naglasiti osobina ili svojstvo [total lud iznimno lud]