Hrvatski jezični portal

Torricelli

Torricelli (izg. toričȅli), Evangelista (1609—1647),

Definicija
talijanski matematičar i fizičar, suradnik G. Galileja, otkrio živin barometar i djelovanje atmosferskog tlaka na živu u njemu