Hrvatski jezični portal

tȏri1

tȏri1 m 〈G -ja〉

Definicija
1. pov. politička stranka u Engleskoj od 17. do 19. st. iz koje je nastala današnja britanska Konzervativna stranka
2. v. torijevac
Etimologija
engl. Tory ← ir. tóraidhe: razbojnik, bandit