Hrvatski jezični portal

boom1

boom1 m,

Definicija
v. bẉm (1,2,3)