Hrvatski jezični portal

uobìčājenōst

uobìčājenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N uobičajenost
G uobičajenosti
D uobičajenosti
A uobičajenost
V uobičajenosti
L uobičajenosti
I uobičajenošću / uobičajenosti
množina
N uobičajenosti
G uobičajenosti
D uobičajenostima
A uobičajenosti
V uobičajenosti
L uobičajenostima
I uobičajenostima
Definicija
svojstvo onoga što je uobičajeno