Hrvatski jezični portal

ùmetnuti

ùmetnuti (što) svrš.prez. ùmetnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. ùmetnūt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
umetnuti
 
prezent
jednina
1. umetnem
2. umetneš
3. umetne
množina
1. umetnemo
2. umetnete
3. umetnu
 
futur
jednina
1. umetnut ću
2. umetnut ćeš
3. umetnut će
množina
1. umetnut ćemo
2. umetnut ćete
3. umetnut će
 
aorist
jednina
1. umetnuh / umetoh
2. umetnu / umete
3. umetnu / umete
množina
1. umetnusmo / umetosmo
2. umetnuste / umetoste
3. umetnuše / umetoše
 
perfekt
jednina
1. umetnuo sam
2. umetnuo si
3. umetnuo je
množina
1. umetnuli smo
2. umetnuli ste
3. umetnuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam umetnuo
2. bio si umetnuo
3. bio je umetnuo
množina
1. bili smo umetnuli
2. bili ste umetnuli
3. bili su umetnuli
 
imperativ
jednina
2. umetni
množina
1. umetnimo
2. umetnite
 
glagolski prilog prošli
umetnuvši
 
glagolski pridjev aktivni
umetnuo, umetnula, umetnulo
umetnuli, umetnule, umetnula
 
glagolski pridjev pasivni
umetnut, umetnuta, umetnuto
umetnuti, umetnute, umetnuta
Definicija
1. staviti između dijelova čega; metnuti
2. naknadno unijeti; dodati, ubaciti
Etimologija
✧ u- + v. metnuti