Hrvatski jezični portal

ùginuti

ùginuti () svrš.prez. ùginēm, pril. pr. -ūvši, prid. rad. ùginuo〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
uginuti
 
prezent
jednina
1. uginem
2. ugineš
3. ugine
množina
1. uginemo
2. uginete
3. uginu
 
futur
jednina
1. uginut ću
2. uginut ćeš
3. uginut će
množina
1. uginut ćemo
2. uginut ćete
3. uginut će
 
aorist
jednina
1. uginuh / ugiboh
2. uginu / ugibe
3. uginu / ugibe
množina
1. uginusmo / ugibosmo
2. uginuste / ugiboste
3. uginuše / ugiboše
 
perfekt
jednina
1. uginuo sam
2. uginuo si
3. uginuo je
množina
1. uginuli smo
2. uginuli ste
3. uginuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam uginuo
2. bio si uginuo
3. bio je uginuo
množina
1. bili smo uginuli
2. bili ste uginuli
3. bili su uginuli
 
imperativ
jednina
2. ugini
množina
1. uginimo
2. uginite
 
glagolski prilog prošli
uginuvši
 
glagolski pridjev aktivni
uginuo, uginula, uginulo
uginuli, uginule, uginula
Definicija
term. završiti život, prestati živjeti (o životinjama i biljkama); krepati, lipsati, crknuti (o životinjama)
Etimologija
✧ u- + v. ginuti