Hrvatski jezični portal

tvȃr

tvȃr ž 〈G mn tvárī〉

Izvedeni oblici
jednina
N tvar
G tvari
D tvari
A tvar
V tvari
L tvari
I tvarju / tvari
množina
N tvari
G tvari
D tvarima
A tvari
V tvari
L tvarima
I tvarima
Definicija
1. materija, građa, ono od čega se što sastoji [kruta tvar; tekuća tvar]; supstancija
2. fil. objektivna stvarnost neovisna o ljudskoj svijesti