Hrvatski jezični portal

ubikvìstički

ubikvìstički pril.

Definicija
kao ubikvist, na način ubikvista