Hrvatski jezični portal

bòšnjāčki

bòšnjāčki pril.

Definicija
kao Bošnjaci, na način Bošnjaka