Hrvatski jezični portal

ùguznīk

ùguznīk m 〈N mn -īci〉

Definicija
onaj koji se uguzuje; ulizica, udvorica, čankoliz, ližisahan