Hrvatski jezični portal

vȁrati

vȁrati nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
varati
 
prezent
jednina
1. varam
2. varaš
3. vara
množina
1. varamo
2. varate
3. varaju
 
futur
jednina
1. varat ću
2. varat ćeš
3. varat će
množina
1. varat ćemo
2. varat ćete
3. varat će
 
imperfekt
jednina
1. varah
2. varaše
3. varaše
množina
1. varasmo
2. varaste
3. varahu
 
perfekt
jednina
1. varao sam
2. varao si
3. varao je
množina
1. varali smo
2. varali ste
3. varali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam varao
2. bio si varao
3. bio je varao
množina
1. bili smo varali
2. bili ste varali
3. bili su varali
 
imperativ
jednina
2. varaj
množina
1. varajmo
2. varajte
 
glagolski prilog sadašnji
varajući
 
glagolski pridjev aktivni
varao, varala, varalo
varali, varale, varala
 
glagolski pridjev pasivni
varan, varana, varano
varani, varane, varana
Definicija
1. (koga, što) izvoditi prijevaru, obmanjivati, dovoditi u zabludu
2. (koga) biti nevjeran u braku ili sentimentalnoj vezi
3. () ne pridržavati se pravila igre, pravila ponašanja i sl. [varati na kartama]
4. (koga) zakidati [varati na vagi]
5. (se) biti u zabludi, biti u krivu
Etimologija
✧ ≃ slov. dijal. varati: opažati, paziti ← stvnjem. warōn: čuvati