Hrvatski jezični portal

uz

uz (koga, što) (uza ispred enklitika i suglasnika s kojima bi tvorio skupinu tešku za izgovor) prij.

Definicija
1. smjer kretanja naviše, nagore, uzvodno [uz rijeku]
2. a. smjer kretanja ili sasvim blisko mjesto mirovanja jedan uz drugoga; pored, pri, kraj [uza me] b. mjesto neposredno pored imenice u akuzativu [uza stol]
3. a. okolnosti koje prate glagolsku radnju, prilike u kojima se radi ili događa [uz piće; uz pjesmu] b. dodavanje [uz zdravlje ima i ljepotu]
Frazeologija
rame uz rame zajednički (ob. u ratu i ratnim okršajima) [boriti se rame uz rame];
uz (koga, čega) (značenje uzročnosti pojavljuje se uz značenje mjesta) [uz tebe tako glasnoga ja ću oglušiti]; kraj, pored;
uza sve (to) i pored svega (toga), unatoč svemu (tome);
uz dlaku (ići kome) činiti protivno čijoj volji, želji, opr. niz dlaku;
(biti) uz koga biti na njegovoj strani, biti njegov pristalica;
uz-niz (puna fraza može glasiti i uz vodu i niz vodu, ali i tako da se na mjestu voda nalazi riječ kojom se imenuje muški spolni organ, zavisno od situacije i intimnosti govornika i sugovornika) [to je meni uz-niz]; (to je meni) svejedno; baš me briga; nije mi stalo; ni u džep ni iz džepa; to je meni ravno; brige mene (tebe)
Etimologija
prasl. *vъz- (rus. voz-, polj. wz-), lit. už: iza