Hrvatski jezični portal

brána

brána ž

Izvedeni oblici
jednina
N brana
G brane
D brani
A branu
V brano
L brani
I branom
množina
N brane
G brana
D branama
A brane
V brane
L branama
I branama
Definicija
1. a. pregrada na vodotoku koja zadržava razinu vode na željenoj visini b. nasip kao zaštita od poplave
2. pregrada, prepreka čemu
3. oruđe, alat za poravnavanje uzorane zemlje; drljača