Hrvatski jezični portal

vȁs

vȁs zam. i prid.

Definicija
reg. zast., usp. sav