Hrvatski jezični portal

vȃroš

vȃroš m 〈G -a〉

Izvedeni oblici
jednina
N varoš
G varoša
D varošu
A varoš
V varoši
L varoši
I varoši
množina
N varoši
G varoši
D varošima
A varoši
V varoši
L varošima
I varošima
Definicija
reg. težački dio u gradu primorskog tipa [šibenski varoš; splitski varoš]