Hrvatski jezični portal

ùtakmica

ùtakmica ž

Izvedeni oblici
jednina
N utakmica
G utakmice
D utakmici
A utakmicu
V utakmice / utakmico
L utakmici
I utakmicom
množina
N utakmice
G utakmica
D utakmicama
A utakmice
V utakmice
L utakmicama
I utakmicama
Definicija
1. sport natjecanje ili igra dvaju pojedinaca ili momčadi
2. uopće nadmetanje; konkurencija (u privredi, trgovini, učenju, znanosti) [utakmica na svom terenu; utakmica na tuđem terenu; lažirana utakmica]