Hrvatski jezični portal

ut

ut (izg. ȕt) pril.

Definicija
kako, kao što, ob. u:
Sintagma
ut infra (izg. ut ȉnfra) »kao dolje«, kao na sljedećoj strani;
ut retro (izg. ut rȅtro) kao na prethodnoj strani, »kao gore«;
ut sic (izg. ut sȋk) baš tako;
ut supra (izg. ut sȕpra) 1. kao gore 2. glazb. uputa da se određeni odlomak interpretira kao i raniji
Etimologija
lat.