Hrvatski jezični portal

ẉrna

ẉrna ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N urna
G urne
D urni
A urnu
V urno
L urni
I urnom
množina
N urne
G urna / urni
D urnama
A urne
V urne
L urnama
I urnama
Definicija
1. posuda u obliku vaze, ob. od mramora ili metala, u kojoj se prvenstveno drži pokojnikov pepeo; žara
2. takva posuda drukčije namjene (za glasačke listiće itd.)
Etimologija
lat.