Hrvatski jezični portal

bȕfalo

bȕfalo m

Definicija
zool. američki bizon
Etimologija
amer.engl. buffalo, ranije bufalo ← lat. bufalus ≃ bubalus ← grč. boúbalos: vrsta gazele