Hrvatski jezični portal

zȃmjenički

zȃmjenički pril.

Definicija
kao zamjenik, na način zamjenika (zamjenice)