Hrvatski jezični portal

zabandìžati

zabandìžati (, što) svrš.prez. zabandìžām, pril. pr. -āvši, prid. trp. zȁbandižān〉

Definicija
reg. izgnati, prognati
Etimologija
✧ za- + v. bandaža