Hrvatski jezični portal

brȋd

brȋd m 〈N mn brȉdovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N brid
G brida
D bridu
A brid
V bride
L bridu
I bridom
množina
N bridovi
G bridova
D bridovima
A bridove
V bridovi
L bridovima
I bridovima
Definicija
crta u kojoj se sijeku dvije plohe
Sintagma
brid poliedra mat. spojna dužina dvaju vrhova poliedra, stranica mnogokuta koji omeđuje poliedar
Etimologija
prasl. *bridъ (češ. břid: kvar, šteta, ukr. bryd': gadost) ? ≃ brijati, v.