Hrvatski jezični portal

zavrátiti

zavrátiti (što) svrš.prez. zàvrātīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. zàvrāćen〉

Definicija
1. posuvratiti, zavrnuti (odjeću)
2. svratiti, skrenuti u obratnom smjeru (korito rijeke ili potoka)
Etimologija
✧ za- + v. vratiti