Hrvatski jezični portal

agràvati

agràvati nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
reg.
1. otežati, činiti tegobu
2. (se) osjećati da (mi) je počinjena nepravda