Hrvatski jezični portal

zȃr1

zȃr1 m

Definicija
jez. knjiž. rij. svitanje, sjaj, svjetlost, usp. ozariti