Hrvatski jezični portal

zapovjèdnīk

zapovjèdnīk m 〈G zapovjedníka, N mn zapovjedníci〉

Izvedeni oblici
jednina
N zapovjednik
G zapovjednika
D zapovjedniku
A zapovjednika
V zapovjedniče
L zapovjedniku
I zapovjednikom
množina
N zapovjednici
G zapovjednika
D zapovjednicima
A zapovjednike
V zapovjednici
L zapovjednicima
I zapovjednicima
Definicija
vojn. onaj koji zapovijeda; komandant