Hrvatski jezični portal

zȁnovijēt1

zȁnovijēt1 ž

Definicija
arh. oduzimanje vremena zanovijetanjem; smetnja
Etimologija
✧ ≃ za- + v. no + v. vijeće