Hrvatski jezični portal

žẉč

žẉč ž 〈I -i〉

Izvedeni oblici
jednina
N žuč
G žuči
D žuči
A žuč
V žuči
L žuči
I žučju / žuči
množina
N žuči
G žuči
D žučima
A žuči
V žuči
L žučima
I žučima
Definicija
1. fiziol. žutozelena tekućina gorka okusa koju izlučuje jetra preko žučne vrećice
2. razg. žučnjak, v. [operacija žuči]
3. pren. zajedljivost, pakost, zloba, ljutina, bijes, jad, gorčina [izliti, iskaliti, prosuti žuč oboriti se na nekoga grdnjama kao izrazom gorčine ili drugih negativnih osjećaja]
Etimologija
prasl. *žьlčь (stsl. žlьčь, rus. žëlč', polj. żółć) ≃ lit. tulžis: žuč