Hrvatski jezični portal

ž

ž, Ž

Definicija
1. indekl.lingv. a. (m) fon. zvučni, prednepčani (predpalatalni), tjesnačni (frikativni), zatvorni (konsonantni) glas [ovaj ž] b. (sr) posljednje, trideseto slovo hrvatske latinice kojim se piše taj glas [malo ž; veliko Ž] c. (sr) izvan konteksta [ovo že; mn〉 ova že]
2. pov. u glagoljici oznaka za brojčanu vrijednost 7
3. krat. ženski rod
Frazeologija
od a do ž, v. zet2